Portali

Objedinjujući različite informacije iz većeg broja izvora, web portali trebaju sadržavati tri glavne karakteristike: integraciju, personalizaciju i dosljednost.


PODRŽITE INICIJATIVU DIGITALNOG ISKUSTVA KORISNIKA

Web portal je posebno dizajnirana web stranica koja sadrži više različitih, logički povezanih aplikacija koje su zajedničke većem broju korisnika. Portali objedinjuju različite informacije iz većeg broja izvora, pružajući tako dosljedne podatke i pristup brojnim aplikacijama.

Karakteristike portala

Portali imaju tri glavne karakteristike: integraciju, dosljednost i personalizaciju, koje su danas obavezan dio najbitnije sastavnice svakog poslovanja - digitalnog korisničkog iskustva.

Mogućnost integracije daje organizacijama sposobnost da ujedine sustave, informacije i podatke o kupcima te ih sve prikažu na jednom mjestu.

Naglasak na dosljednosti preko digitalnih dodirnih točaka daje ovim ujedinjenim aplikacijama zajednički pregled i doživljaj na istom mjestu.

Korisnici žele personalizirati aplikacije te ih imati na jedinstvenom mjestu s kojeg mogu upravljati svim ostalim aplikacijama. Te se mogućnosti najlakše i najbolje ostvaruju upotrebom portala. S obzirom na to da sve aplikacije unutar jednog portala dijele informacije, pospješuje se i bolja komunikacija među korisnicima.

Korisnici žele personalizirati aplikacije te ih imati na jedinstvenom mjestu s kojeg mogu upravljati svim ostalim aplikacijama. Te se mogućnosti najlakše i najbolje ostvaruju upotrebom portala. S obzirom na to da sve aplikacije unutar jednog portala dijele informacije, pospješuje se i bolja komunikacija među korisnicima.